имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В качеството си на администратор на лични данни, „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД има задължение да Ви информира какво да очаквате, когато обработва Вашата лична информация.

За контакт с „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД:

София, ул. „Цар Иван Асен II” № 5

Електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Интернет страница: www.onthespot.bg

Когато използвате услугите на „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД, Вие ни поверявате Ваша лична информация. Това уведомление за поверителност има за цел да Ви помогне да разберете какви данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях.

 

Какво са лични данни?

Съгласно Общия регламент за защита на данните ("GDPR"), личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по -специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

 

Защо „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим някоя от нашите услуги, като например информация и консултиране за конкретно място/локация за снимане на филм, реклама, клип и др., съдействие за изготвянето на необходимите документи за сключване на договор за наем между собственика на локацията и продуцента, е необходимо да съберем Ваши лични данни.

Те ни служат за кореспонденция с Вас преди сключване на договор или за да Ви предоставим изискана от Вас информация, за идентификация преди сключване на договор за наем между Вас и продуцента, при оформяне на документи за сключване на договор за реклама, за маркетингови дейности и др.

Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за някоя от горепосочените цели и не е с цел навлизане в личното Ви пространство или неприкосновеността на личния Ви живот.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД ще поиска от вас изричното Ви съгласие за тяхното получаване.

 

Какви категории лични данни събираме и обработваме?

Категориите лични данни, които обработваме за нуждите на рекламната ни дейност, са следните: три имена, телефонен номер, имейл адрес на представляващия дружеството-клиент и лицето за връзка по изпълнение на договор.

По отношение на субектите, с които продуцентска компания предстои да сключи договор за наем на локацията, обработваме следните данни: Трите имена, данните от документа за самоличност, данни от документи за собственост на недвижими имоти и други данни, които са необходими за идентифициране на лицето, с оглед съставяне на необходимите документи във връзка с предоставянето на посредническите ни услуги. В този случай, всеки субект на данни има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение на електронна поща. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

Личните данни са достъпни само за оторизирани лица – служители на „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни, които са преминали съответното обучение и са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.

„ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

а/ разкриват расов или етнически произход;

б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

в/ се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

 

Какви видове бисквитки използва сайтът на „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД?

Ние използваме наши собствени и бисквитки на трети страни, за да управляваме съдържанието на сайта.

„Бисквитката“ е малко количество данни, които уебсайтът съхранява на компютъра или мобилното устройство на посетителя.

На нашия уеб сайт използваме „бисквитки“ във връзка с неговото функциониране, както и за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics. Използваните бисквитки служат за разграничаване на потребители и сесии, за определяне на нови сесии, съхраняване източника на трафик и начина, по който е достигнат сайта.

Сайтът на „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД използва следните бисквитки:

 • PHPSESSID - съдържа само позоваване на сесия. В браузъра на потребителя не се съхранява информация и тази „бисквитка“ може да се използва само в текущата сесия.
 • Бисквитки, използвани за събиране на статистически данни с цел извършване на анализ, за което използваме Google Analytics.

Чрез съответна настройка на Вашия браузер, може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни. В този случай е възможно да загубите част от функционалността на някои от услугите в нашия сайт.

В случай, че ползвате линк, който Ви препраща в друг сайт, той ще има собствени бисквитки и политика за сигурност, над които ние нямаме контрол.

 

Лог файлове

Както повечето сайтове, сайтът на „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД събира данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP, кой браузер ползвате (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), кога сте посетили нашия уеб сайт, посетените страници. Запазваме си правото да използваме IP адресите на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона.

 

Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за една или няколко от следните цели:

 • За предоставяне на изискана от продуцента информация;
 • Кореспонденция преди сключване на договор;
 • Сключване на договор за реклама;
 • Идентификация при оформяне на документи за сключване на договор за наем на недвижим имот/локация за снимане на филм/реклама/клип и др;
 • Маркетингова и/или рекламна информация;
 • Изготвяне на персонализирани реклами.
 • За приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • За изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

 

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни, е:

Вашето съгласие; изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим такъв договор; обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение или за да защитим Вашите интереси или интереси на друго лице, както и да защитим наш легитимен интерес.

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, като НАП, НОИ, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Връзки към други уебсайтове

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

 

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

ОН ДЪ СПОТ няма намерение да предава вашите лични данни на трети лица, без предварително да Ви е информирало и получило Вашето съгласие за това.

 

Срок за съхраняване на данните:

Ние ще съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за поверителност.

В края на периода на запазване, Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани.

„ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни по следния начин: на хартиен носител и/или онлайн в информационната си инфраструктура, за следния период от време:

 • Всички документи, свързани с подготовката за сключване на договор, вкл. данните, събрани при първоначален контакт с лицето се съхраняват за период – 5 години
 • Договори по дейността – 5 години
 • Всички останали носители, извън гореописаните, включително Вашето доброволно дадено Съгласие за маркетингови цели и/или рекламна информация - 5 години
 • Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща - за срок до 5 години.
 • Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД - до 1 месец от подаването им;
 • Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.
 • При разрешаване спорове и водене на съдебни дела, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове - до окончателно приключване на спора и съдебното производство.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие, в качеството Ви на субект на данните, имате следните права:

 • Имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • Имате право да поискате от „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • Имате право да поискате от „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • Имате право да поискате от „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването;
  • когато обработването е незаконосъобразно;
  • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • Ние имаме право да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Имате право да поискате от „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД;
 • Имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • При нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящото уведомление за поверително третиране на лични данни, ще Ви предоставим ново уведомление и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
 • При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им от дружеството, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на наши права, ще Ви информираме за това.

 

Как ще съхраняваме и пазим вашите личните данни, които събираме?

„ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните ОРЗД и действащия на територията на страната Закон за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, като например Закон за счетоводството или Закон за мерките срещу изпирането на пари. Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, като криптиране, анонимизиране, замаскиране и заличаване след изтичане на срока на съхранение.

Не предоставяме личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме.

 

Как можете да разберете какви лични данни имаме за Вас и как ги обработваме?

„ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД по Ваше искане ще Ви отговори какви Ваши лични данни съхраняваме и как ги обработваме.

„ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД по Ваше искане ще Ви отговори каква информация имаме за Вас, как я съхраняваме и обработваме. В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват Вашите данни.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на ОН ДЪ СПОТ или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

 

Имате право на жалба до надзорния орган:

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като такъв за „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД се явява:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” №2

Интернет страница: www.cpdp.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД.

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„ОН ДЪ СПОТ“ ЕООД си запазва правота да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност включително, но не само, при промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с действащото законодателство. Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на сайта за информация на потребителите.